​Velkommen til grundejerforeningen Baunehøjparks hjemmeside

Seneste nyt

Nye gynger (skiftet til vinterdæk)

Så er de nye gynger monteret og klar til brug (se foto ude til højre). De er ophængt, så de er en smule højere over jorden end de gamle. God fornøjelse med gyngeriet.

(1. november 2017)

Gyngeløst stativ

​Som nogen måske allerede har bemærket, har gyngerne været nedtaget fra gyngestativet i et lille døgns tid. Gyngerne var meget slidte og trængte til udskiftning, og det sker så nu. Bare rolig; nye gynger er bestilt, og de bliver sat op lige så snart vi modtager dem; måske allerede i denne uge.

(opdateret 31. oktober 2017)

Tryghedsvandring

Mandag den 3. oktober 2017 var bestyrelsen på tryghedsvandring i vores område sammen med koordinator for indbrudsforebyggelse i Furesø Kommune, Emil Hermund. Med os var også en tidligere formand samt vores revisor, så der var repræsentanter fra alle vejene i vores område.

Der er gode muligheder for at udbygge nabohjælp i vores område samt overveje at få sat nabohjælpskile op ved indkørsel til vores område. Derudover bør vi alle overveje, hvordan vi kan skabe lidt bedre udsyn, da vi næsten alle sammen har meget høje hække omkring vores grunde. Endelig bør vi overveje at få vores ejendele DNA-mærket.

På baggrund af vores drøftelser undervejs samt Emils gode råd til os som forening og beboere, har Emil udarbejdet en rapport, der kan læses her.

Furesø Kommune anbefaler at grundejerforeningens medlemmer går ind på http://www.furesoe.dk/indbrud – Her findes gode råd og vejledninger fra både Politi, nabohjælp og Det Kriminalpræventive Råd.

(opdateret 14. oktober 2017)

​​

Fortovene langs Nørrevænget og Nørreskovvang, der støder op til foreningens grønne areal, er nu blevet renset for ukrudt og kantskåret mod plæneflader. (opdateret 16/9 2017)

Digital kommunikation

Tak.

Så kort kan det siges.

Vi har nu været rundt hos samtlige medlemmer ​og mangler kun at få svar fra 10. Dem kommer vi rundt til en gang mere, for at se om vi kan træffe dem hjemme og samtidig få deres email. 

Vi har brug for din email for at kunne kommunikere digitalt med dig!

Når du er tilmeldt, vil du efterfølgende modtage information fra foreningen i elektronisk form. (opdateret 16/9 2017)

Flytning og information om nye ejere

​Husk at give bestyrelsen besked, hvis du har solgt dit hus. Så kan vi lettere vedligeholde vores medlemsoversigt, og samtidig følger du vores vedtægter (som du kan læse her; § 5, stk. 1).

Hvis du vil lette vores arbejde yderligere, informerer du bestyrelsen allerede når du sætter dit hus til salg.

På forhånd tak for hjælpen.

(opdateret 18/8 2017)

CVR​

Grundejerforeningen Baunehøjpark har nu fået et CVR-nummer: 38655388.

(opdateret 9/8 2017)

PÅ GRUND AF VEJRET BLEV VORES SANKT HANS BÅL A F L Y S T!!!!!!

​Det brændbare, der udgjorde vores Sankt Hans bål, er efterfølgende blevet fjernet.(opdateret 9/8 2017)

PÅ GRUND AF VEJRET ER AFTENENS SANKT HANS BÅL A F L Y S T!!!!!!

(opdateret 23/6 2017 kl. 1800)

Bestyrelsen skal oplyse, at Sankt Hans bålet vil blive tændt fredag den 23.

juni 2017 med fakler som tidligere år ca. kl. 21.30. Bestyrelsen vil sørge for lidt

at drikke til både store og små.

Vi krydser fingre for, at vejret arter sig. Såfremt arrangementet må aflyses

grundet vejret, opsættes et skilt om dette ved bålpladsen. Vel mødt. (Opdateret 16/6 2017)

Sådan ser bålet ud pt. (Opdateret 16. juni 2019)


Hvis man kigger godt efter kan man se 3 harer til højre for målet.

På bestyrelsesmødet den 10. maj 2017 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand Birthe Kamp Nielsen, Nørrevænget 74

Næstformand Erling Jensen, Mosestedet 61

Kasserer Carsten Andersen, Bostedet 20

Webmaster Michael Skov, Rastestedet 13

Kommunekontakt Morten Heinemann, Mosestedet 33

Suppleant Jørn Jensen, Bostedet 13

Nærmere beskrivelser af fordelingen af ansvarsområder i bestyrelsen følger.

Referatet fra generalforsamlingen er netop omdelt til de medlemmer, hvor bestyrelsen endnu ikke har deres email. 

Det godkendte referat kan ses her

Samtidig er der netop udsendt nyhedsbrev pr. email til hovedparten af vores medlemmer, hvor vi nu for første gang ikke omdeler et fysisk eksemplar af referatet fra generalforsamlingen. (Opdateret 18/5 2017)

Vi har med tak lånt gamle generalforsamlingsreferater, der er blevet indskannet og lagt ind her på hjemmesiden under fanen Dokumentarkiv

Vi mangler fortsat nogle, så er der nogen, der ligger inde med generalforsamlingsreferater fra 1969, 1971, 1972 eller 1973, så hører vi gerne fra jer. Vi vil gerne have dem indskannet og lagt ind her på siden. Kontakt formand Birthe Kamp Nielsen på bkn@city.dk.​ (Opdateret 2/6 2017)

Hegn

​På den netop afholdte generalforsamling var der spørgsmål om højden på hække (levende hegn). Her står der følgende i lov om hegn: "Ved boligbebyggelse bør højden af hegn mod naboejendommen, hvor ikke ganske særlige forhold taler derimod, fastsættes til 1,80 m og må ikke uden naboens samtykke overstige 2 m".

Og videre: "Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skellinjen. Hegnets højde fastsættes om fornødent af hegnsynet....."

Læs bekendtgørelse af lov om hegn her. (Opdateret 27/4 2017)

Kort over området

​På Furesø Kommunes hjemmeside kan man finde alle mulige informationer om sin og andres matrikler, grundejerforeninger og meget, meget mere. Se det her, hvor det vises i geografisk informationssystem (GIS). Zoom ind på kortet og vælg forskellige visninger og informationer til og fra i topmenuen. Et lille eksempel er indsat som billede her på siden under billederne. (Opdateret 27/4 2017)

Digital kommunikation

​Vi har brug for din email for at forbedre vores digitale kommunikation med dig!

Har vi din email?

Hvis ikke, så så tilmeld dig her.

Du vil så modtage information fra foreningen elektronisk. 

Lige nu har vi emailadresser på ca. 64 % af foreningens medlemmer. Vi skal meget højere op, så kom nu til tasterne! Klik her og tilmeld dig. (Opdateret 26/4 2017)

Generalforsamling

Tirsdag den 20. april 2017 blev generalforsamling nr. 52 afholdt.

Bestyrelsens beretning kan læses her.

Budgetforslag for 2017, der blev vedtaget, kan ses her

Kontingent for 2017 på kr. 2200 blev ligeledes vedtaget.

​Godkendt budget for 2016 kan ses her.

Revideret regnskab for 2016 kan ses her.

​Carsten Andersen, Morten Heinemann, Michael Skov og Jørn Jensen blev alle genvalgt; ikke andre kandidater. Det samme gjorde sig gældende for revisor Jesper Bech og revisorsuppleant Rasmus Borch.

Tillykke med valget til alle.

Bestyrelsen afholder sit første møde, hvor den også konstituerer sig, onsdag den 10. maj 2017. Her forventer bestyrelsen også at have referatet fra generalforsamlingen klar til udsendelse. (Opdateret 21/4 2017)

​​

Information fra bestyrelsen til foreningens medlemmer

Efter at bestyrelsen har været rundt på vores grønne område sammen med vores gartner, er der nu igangsat vinterbeskæringsopgaver. Arbejdet går så småt i gang i næste uge og forventes at løbe over de kommende uger.  Der er tale om beskæring langs Bavnestedet i buskadserne ind mod Klosterbakken samt på arealet i øvrigt, hvor der er enkelte stormskader der skal ordnes, ligesom der fortages forebyggende fældning af enkelte store træer. To ødelagte skraldespande vil blive udskiftet (er bestilt).

Som billedet næstnederst til højre illustrerer fungerer vores snerydningsordning perfekt; blot træls, at den efterfølgende kommunale snerydning af Nørrevænget sender sneen tilbage på et ryddet fortov! (Opdateret 9/2 2017)

Legeplads

Så har vi fået opsat nyt legetårn og tumbler samt faldunderlag mv. på legepladsen. Nogen har måske bemærket, at der er fyldt nyt flis på under gyngestativet. Og tumbleren er blevet sat lidt op. Vi følger op på eventuelt tilbageværende udeståender.

Byggetilladelsen fra Furesø Kommune vedr. vores legeplads kan læses her.

Indbetaling af kontingent

Indbetaling af kontingent kan ske på grundejerforeningens konto i Danske Bank; reg.nr. 3169 og kontonr. 7039638. (Vedtaget kontingent for 2017 er kr. 2200). Husk at skrive din adresse i bemærkningsfeltet til modtageren (fx Rastestedet 129 eller RA 129).

Øvrig information

​Vi har brug for din email for at forbedre vores digitale kommunikation med dig! 

Har vi din email? 

Hvis ikke, så så tilmeld dig her.

Du vil så modtage information fra foreningen elektronisk. 

Herunder er en liste, der viser hvor mange medlemmer vi har email på fordelt på veje. (Opdateret 19/4 2017)

Bavnestedet: email på 42 ud af 72 medlemmer (58 %)

Bostedet: email på 21 ud af 28 medlemmer (75 %)

Lerstedet: email på 12 ud af 15 medlemmer (80 %)

Mosestedet: email på 29 ud af 47 medlemmer (62 %)

Nørrevænget: email på 9 ud af 14 medlemmer (64 %)

Rastestedet: email på 15 ud af 25 medlemmer (60 %)

Det betyder, at vi inden årets generalforsamling har email på ca. 64 % af foreningens medlemmer. Vi skal meget højere op, så kom nu til tasterne!

Her på hjemmesiden kan du finde vores vedtægter, deklaration, kontaktoplysninger på bestyrelsen, praktisk info og meget, meget mere.

I alt 201 parceller, der ligger på vejene Nørrevænget, Bavnestedet, Lerstedet, Bostedet, Rastestedet og Mosestedet, er medlemmer af foreningen.

Det lukkede vejområde støder op til vores store, grønne fællesareal, hvor der er legeplads, gangstier og to områder med håndboldmål.

Fra den nordlige del af vores grønne område er der en skøn udsigt ud over Farum Sø og den gamle golfbane.

​Vi modtager meget gerne forbedringsforslag samt billeder fra vores område til visning på siden.

Tidligere medlemsblade

Bestyrelsen har fået fat i nogle årgange af foreningens medlemsblade fra perioden 1969 til 1973. Det drejer sig om numrene 1-11 (begge inkl.). Du kan læse de historiske medlemsblade i vores dokumentarkiv.

Hvis nogen ligger inde med medlemsblad nummer 12 og senere, så send gerne en elektronisk kopi i PDF-format til formand Erling Jensen på 29erling11@gmail.com.

mvh

Bestyrelsen

Information fra Furesø Kommune (www.furesoe.dk)

Information om den nye affaldsordning (opdateret 19/4 2017)

  På generalforsamlingen den 12. april 2016 blev den nye affaldsordning drøftet. Bestyrelsen lovede at oplyse nærmere herom på hjemmesiden.

  Den nye affaldsordning gælder i første omgang kun villaejere. Det betyder, at ordningen i vores grundejerforening kommer til at omfatte villaer på Nørrevænget og villaer på stikvejene på Bavnestedet fra den 1. juli 2016. Nye beholdere leveres i vores område i løbet af juni 2016.

Furesø Kommune forventer, at der inden udgangen af 2017 vil være en afklaring af, om hvorvidt og hvordan ordningen skal gælde for række- og kædehuse.

​ 

 Ordningen betyder, at man kan få op til tre affaldsbeholdere i stedet for den ene man har i dag.

Glas og metal (tømmes hver 8. uge).

Plast og papir (tømmes hver 3. uge).

Mad- og restaffald (tømmes hver uge).

  Ordningen er dog frivillig, og man kan derfor afmelde en, to eller alle tre beholdere. Afmeldes alle tre beholdere, fortsætter man med sin nuværende beholder/stativ.

​  Det er muligt at dele beholdere med naboer. Hvis I ønsker at gøre brug af en sådan løsning, skal I aftale indbyrdes, hvem der afmelder hvad. Afmelding af en eller flere beholdere skal ske til kundeservice@vestfor.dk. I kan også ringe til Vestforbrænding på 80 20 80 30 (alle dage 7 – 15:30, fredag dog til kl. 15). Se mere på www.vestfor.dk.

​  Ift. økonomi er der ingen forskel på, om man beholder nuværende ordning eller modtager en, to eller tre nye beholdere.

Hovedreglen er, at beholderne højst må placeres 20 meter (gangafstand) væk fra skel mod vej. Så vil skraldemændene hente dem selv. Du kan også selv stille beholderne ude til vejen, dagen før de skal tømmes. Kommunen kan, efter anmodning herom, tillade, at beholdere placeres længere væk end 20 meter. Dette gælder også eksisterende skraldespande.

  Alle borgere kan tilmelde sig sms-service og blive mindet om, hvornår affaldet bliver hentet. Du kan tilmelde dig sms-service på borger.dk, når du modtager dine beholdere.

  Du kan på ethvert tidspunkt afmelde beholderne – det gælder selvom du lige har modtaget dem eller hvis du efter et tidspunkt fortryder. Du kan på samme måde tilmelde dig ordningen på et senere tidspunkt. Beholderne vil herefter hurtigst muligt blive afhentet eller leveret.

​  Sammen med beholderne, får villaejerne en sorteringsguide, en biospand til madaffald med mere. Der bliver løbende lagt inspiration til indendørs sortering på www.furesoe.dk/affald.

  Vestforbrænding giver råd og vejledning om, hvordan borgerne bedst muligt placerer affaldsspandene ved den enkelte husstand/grundejerforening, så de skæmmer mindst muligt. Har man spørgsmål så kig på www.furesoe.dk/affald eller ring til Vestforbrænding på 80 20 80 30 og mail kundeservice@vestfor.dk.

 ​​

Gadelys/vejbelysning

Er dit gadelys gået ud? Eller er masten skæv?

Du kan anmelde fejl på gadelyset ved at sende en mail med info til furesoe.ti@dynniq.dk eller via www.furesoe.dk/borgertip.

Alternativt kan du ringe til os (Furesø Kommune):

Mandag - torsdag kl. 07:30 - 15:00 + fredag kl. 07:30-14:30 på tlf. 7023 4551.

​Hvis der er risiko for at få stød, kan du ringe direkte på tlf. 7611 7268.

Bebyggelsesprocent

På kommunens hjemmeside under Kommunen “politik og planer” finder man kommuneplanens rammer. Vores område er benævnt B11 med en bebyggelsesprocent på 35 på den enkelte parcel.

I selve udstykningen fra primo 1960’erne er der hentet byggeret fra det store fællesareal.

Derfor er der tilladt udstykket mindre grunde under 720 kvm, som er mindstegrundstørrelsen for grunde i parcelhusområder, og hvorfra der ikke hentes byggeret fra et fællesareal.

Der er derfor et generelt tillæg i vurderingen af grundene, benævnt “værditillæg i øvrigt”. Dette tillæg reguleres i takt med prisforholdene for ejendomsvurderingerne.

Ovennævnte gælder IKKE de på Nørrevænget beliggende parceller.

 ​